Welcome from the Principal

Välkommen till Internationella Engelska Skolan i Södertälje. Jag heter Johan Öhman och är rektorn som startade upp vår skola i Södertälje. I skolans ledning finns utöver mig själv en biträdande rektor, Mr Darren Adam, och en Academic Manager, Ms Aisling Duffy.  

Innan mitt uppdrag att etablera IES Södertälje har jag i min yrkeserfarenhet skolledning från ett antal olika skolor. Jag har också en internationell bakgrund inom utbildningsområdet från bland annat internationella skolor i Bangladesh och Singapore.

I augusti öppnade vi dörrarna till vår helt nyrenoverade och fantastiska skola med excellenta lärare som hungrade efter att få möta och arbeta med eleverna i deras kunskapsutveckling. Ungefär hälften av lärarna kommer från Sverige och använder det svenska språket i sin undervisning. De övriga lärarna är inflyttade till Sverige från bland annat England, Irland, USA, Kanada och några länder till, och engelska är språket de använder i sin undervisning. Vi är en tvåspråkig skola där engelskan är lika viktig som svenskan. Våra lärare är behöriga och erfarna lärare som är helt passionerade i sin yrkesroll.

Vår skola i Södertälje är en av 36 Internationella Engelska skolor i Sverige där vi alla delar tre grundläggande övertygelser.

  • Att bemästra det engelska språket
  • En lugn, trygg och ordnad skolmiljö där lärarna kan undervisa och eleverna kan lära
  • Där vi kan ha höga förväntningar på våra elevers studieprestationer

Vi är stolta över de resultat Internationella Engelska Skolans skolor i Sverige har uppvisat under åren, inte minst när det gäller nationella provresultaten som ligger bland de högsta noterade. IES Södertälje har haft en riktigt bra skolstart 2017 och vi är hängivna till att IES etos helt ska prägla vår verksamhet och därigenom åstadkomma bästa tänkbara utbildning för våra elever.  

Johan Öhman

Rektor