School Blog

Från rektorn

En julhälsning

Vi på IES Södertälje vill rikta ett stort tack till alla er föräldrar för det förtroende ni anförtror oss med era barn, våra elever. Som ni vet startade skolan i augusti enligt planeringen, med tre parallellklasser i årskurserna 4 till 7, 368 elever och 33 personal, lärare och supportpersonal. När jag reflekterar över terminen som har gått, antalet elever och personal, och hur vi har bott in oss i våra fina lokaler, känner jag stolthet.  Den första terminen har gått mycket bra och vi är så stolta över våra elever och personal.    

Tidigt på terminen inledde vi arbetet med att lära känna våra elevers förmågor och behov i olika ämnen, som ni vet genomförde vi tester i bl.a. i matematik, engelska och svenska. Därigenom kunde vi tidigt sätta upp ämnesspecifika mål att arbeta mot i alla ämnen och årskurser. Under terminen hade vi också våra första elevkonferenser och utvecklingssamtal med elever och föräldrar där eleverna skapade sina individuella utvecklingsplaner (IUP). Med utgångspunkt från elevernas akademiska och sociala prestationer på skolan kunde vi tillsammans sätta upp individuella mål.  Genomförandet av nationella prov för årskurs 6 i matematik, svenska och engelska gick också mycket bra. Sammanfattningsvis har vi lärt känna våra elever under terminen som har gått och vi ser fram emot att arbeta vidare med dem under våren.

Sociala aktiviteter är av stor vikt på vår skola och vi har på en övergripande nivå sett att vårt ”house” bidrar till en bra stämning och arbetsmiljö på skolan. Vi ser också att detta bidrar positivt till elevernas uppförande, färre utdelade ”behaviour notes”. Våra elever uppskattar ”housen”, de tycker det är spännande, är engagerade, och det är full fart med olika aktiviteter som designtävlingar, dodgeball, fotboll, pingisturnering och så vidare.  

Vi  kommer att fortsätta utveckla den sociala miljön under nästa termin. Vi kommer att möblera ett mer bekvämt utrymme för eleverna där de kan umgås i en mer lugn ordning, en student lounge. En annan prioritering är att få biblioteket i bruk under våren så att det kan användas under lektionerna i alla ämnen och även användas på rasterna för de elever som vill ha en lugn läsmiljö.

Ni har valt en skola för era barn för att de ska få möjlighet att växa som individer och uppnå sina fulla förmågor i sina studier. Ni har också valt en internationellt sinnad skola, en skola som gör elever medvetna om omvärlden och vilka möjligheter som finns. Vi vill ge förutsättningarna för att våra elever finner sina individuella mål, utvecklar sina förmågor, har självförtroende inför sin framtid, i Södertälje, i Sverige, eller någonstans i världen.      

Tack för det stöd och den regelbundna återkoppling ni föräldrar givit oss under denna första termin. Vår goda relation med er föräldrar är viktig för oss, ni hjälper oss att skapa en framgångsrik skola, tack för att ni är så positiva. Låt mig passa på att göra  reklam för vår föräldraförening, PTA (Parent Teacher Organisation) som nu är uppstartad. Vi välkomnar ert engagemang i PTA, som är ett stort stöd för oss som skola, inte minst med alla de aktiviteter de planerar framöver.

God Jul och Gott Nytt År!

Johan Öhman

Rektor

 

 

Från rektorn

Höst på IES Södertälje

Utvecklingssamtalen är nu avklarade och vi har fått fantastiska återkopplingar från våra studenter och ni föräldrar. Den gemensamma uppfattningen är att vi har haft en enastående positiv skolstart på IES Södertälje. Vi är mycket stolta över våra elever, personal och alla andra som som medverkar till att forma vår fantastiska skola i Södertälje.

PTA (Parent Teachers Association, eller skolans föräldraförening) har bildats och kommer att ha en central och viktig roll den direkta dialogen mellan skolan och hemmet. Vi kommer att arbeta tillsammans för att försäkra att skolan framöver växer sig allt starkare och bättre.

Nu när höstmörkret tränger sig på och sikten blir allt sämre vill vi uppmana alla ni lämnar av och/eller hämtar era barn med bil att köra extra försiktigt. Se gärna till att era barn bär reflexer så de syns i höstmörkret.

Just nu förbereder sig våra studenter och lärare i årskurs 6 för den första delen av nationella prov i svenska, engelska och matematik. Snart kommer ni att få mer information från era mentorer och ämneslärare.

Som vanligt, mentorer är er direkta kommunikationskanal till skolan men jag träffar er mer än gärna på vår morgonkaffestund på onsdagar kl 07:30.       

 

IESSö Celebrates Halloween

IESSö Celebrates Halloween

IESSö was a spooky place on the Wednesday before Fall Break. Both students and teachers dressed up, and there were Halloween-themed classes during the day. A Halloween disco ended the day on a high note, with great music, popcorn and sweets. To see more photos, go to our gallery section. 

Four New Schools Open in 2017

Four New Schools Open in 2017

For the first time Internationella Engelska Skolan has opened four new schools in one year - with Landskrona, Helsingborg, Södertälje and Årsta bringing the total number of IES schools in Sweden to 34. 

The new schools will grow over several years but are already educating 1,600 students, bringing the total number of students currently learning with IES to 24,000.

The organisation also held its largest ever event for staff as more than 700 newly-employed colleagues gathered together in one place, at KTH’s Aula Medica, to learn more about the company.

IES Landskrona is the first ever brand-new school that the organisation has opened, after a project in partnership with landlord Hemsö and Landskrona municipality saw the construction of a custom-designed school, next to the municipality's new sports hall, in the up-and-coming area of Borstahusen.

This is also the first time that IES has opened an F-9 school, welcoming seven-year-olds who will learn with IES all the way through until they are ready for gymnasiet.

Mr. Fredrik Alvarsson (pictured above, left, with IES Landskrona Principal Mr. Chris Nilsson and the captains of all four houses) , who is in charge of development for the project’s landlords, Hemsö, spoke in front of students in Landskrona as he donated 10,000 SEK for them to choose recreation facilities for their student lounge.

He said: “We have planned and built this school over the past three years, to create the best possible environment for you, so that you can learn as much as possible every day and become the best students that you can by the time you graduate from grade nine.

"We also wanted to give some money to you, and we will hold a contest for your houses. The house that wins the contest will decide what the money will be spent on."

While the school in Landskrona represents two important firsts, it is only one of several schools which is opening this year, and each of them is the focus of the excitement of the staff and students attending.

Speaking at the opening in Helsingborg, a new 4-9 school in a refurbished building with certified historical significance, the founder and vice chairman of IES, Ms. Barbara Bergström, said.  “For me it is an incredible honour to stand here this morning and welcome you to Internationella Engelska Skolan in Helsingborg. I address you with a huge amount of humility, I understand that you as the parents are entrusting us with that which is most special in your lives, your children, our students.  It is a tremendous honour for all of us.  Mr. Andersson and his staff with their enthusiasm, their dedication, their passion for learning, will take this honour extremely seriously.  The school is not anything without you, our students, and their parents.  We treasure the confidence that you have given us this morning and for the years to come.”

Each new school commemorated its opening according to IES tradition, by planting an apple tree, and cutting a ribbon to mark the school open.

At the first of the four opening ceremonies, for a new 4-9 school in Årsta, the principal, Mr. Julian Dent, said: "It is my honour to stand in front of you and open the 31st IES school in Sweden.  The team has worked extremely hard to get this done and welcome you here today. We are very excited to have all the students here finally.

"Almost a quarter of a century ago a few kilometres away in Enskede, Ms. Bergström started the first IES school and from there, dare I say, we have revolutionised Swedish education.  We invite you students here to command the English language.  We want to prepare you to go out there in the world. That is why we have teachers from 11 different countries, teaching students here at this school."

At the opening of the school in Södertälje, also for years 4-9, the principal, Mr. Johan Öhman, said: "When I was hired as principal of this school, in my first interview I said ‘As always with IES the expectation is set to a high standard. The expectation of continually high standards gives us great inspiration to provide all students with a first-class education.'  That is why I took this job, it is a choice of education to achieve excellence.  Students, I believe in you all, each and every one of you can achieve beyond your own expectations, and believe me, when you do, it’s not only fun, it creates strength, you will be self-aware, and self-confident.”

Från rektorn

Welcome Students!

I hope our students have had a wonderful Summer Holiday but are as excited to start at a brand new school as we are. Teachers and staff arrived on campus very early this year to join the management team (which was here all Summer) in planning and preparing every last detail. We ready and very eager to finally meet our students!

Our first day of school starts on Thursday, August 17th, at 0945 and ends with an inauguration ceremony with IES founder Ms. Barbara Bergström at 12 noon. Parents are invited to the inaugural apple tree planting ceremony. Please read the general blog post to the right for more detailed information.

Our Head of Houses have been appointed: Mr. Snow for Ignis House, Ms. Kerr for Ventus, Mr. Ece for Aqua and Mr. Leal for Terra. Each student will be assigned a House on their first day at IES Södertälje, and belong to that House for all their years at our school. Student House Captains will be chosen by peers to help lead activities and challenges during the school year.

Besides receiving their House, students can look forward to meeting their class mentors and fellow classmates on Thursday, and spending the whole day on Friday with their classes, becoming familiar with each other, the school, and our rules and structures. As Principal, I extend the warmest of welcomes to our new IES students; welcome to your class, your House, your school.

 

                        

Sidor