School Blog

From the Principal

Glad sommar

Glad sommar kära vänner önskar rektor

Ett år har gått och jag tänker tillbaka på hur nervös jag var då. För ett år sedan var jag mitt uppe i att rekrytera dryga 30 personal till skolan och jag hade inte mer än tre månader på mig att göra det, men vilka bra medarbetare vi fick. Vi har erfarna dedikerade lärare som sätter sin absoluta lägsta nivå vid ett bra arbete med era barn. Vi har vår support och administration som gör sitt yttersta för att all organisation runt våra elevers lärande ska fungera ypperligt, era barn förtjänar detta. Vi har ett Elevhälsoteam som har ett genuint intresse för elevernas individuella förmågor och tror starkt på att eleven ifråga kan klara sitt åtagande om hen själv tror på det, vi vet att vi kan hjälpa till i detta. Om allt detta hade jag ingen kunskap om vid skolårets början. Jag visste att vi eftersträvade detta och jag trodde det var möjligt att uppnå, men jag var inte hundra procent säker.  Jag tänkte då att det kan ta upp till två till tre år innan man får en bra etablerad grund till en förträfflig skola, idag tänker jag att vi har en sådan grund redan efter ett år. Visst, vi har utvecklingsområden att arbeta vidare med men dessa blir så mycket lättare och mer intressanta nu när vi har samlat på oss all kunskap från vårt första år i drift.

Vilket fantastiskt första år vi lägger bakom oss. Det är så mycket som gått enligt våra planer och blivit riktigt bra.  Majoriteten av våra studenter i åk 4 som kanske hade tre månaders undervisning i engelska från förra skolan har under detta år utvecklats sin engelska till helt nya nivåer. Nu är det ett språk de naturligt använder dagligen i korridoren, med sina vänner och de internationella lärarna. Det har lärt sig så mycket engelska och det är en fröjd att se nivån de idag behärskar. Vi ser också att vi är på rätt väg med vårt arbete med den sociala tryggheten på skolan. Vi har exempel med elever som säger att de nu för första gången kan fokusera på sin utbildning. Hussystemet har visat sig vara framgångsrikt, vi gör så mycket i husen att det lite har blivit en signatur för vår skola. Lärare och elever har mycket kul tillsammans i alla olika aktiviteter. Orienteringsdagens husdel är ett exempel där elever från olika årskurser parades upp tillsammans i samma team, elever från åk 7 och 4 i samma team och de tog hand om varandra och hade kul tillsammans, en underbar syn. Det är så mycket som har gått bra detta första år och jag är stolt över våra elever och personal på skolan.

Jag är också stolt över er föräldrar, klassföräldrar och vårt egen PTA  IES Telge, vår egen oberoende föräldraförening. Föreningen styrs av er föräldrar och vi som skola ger allt det stöd vi förmår. Det är ett fantastiskt tillfälle för er föräldrar att vara del i det fantastiska vi vill åstadkomma med vår skola. Vill ni veta mer så är ni välkomna att höra av er till dem på pta.telge.sodertalje@engelska.se

Ha ett underbart sommarlov

Johan Öhman /Rektor

From the Principal

Spring term update

Spring term update

(Photo: Daniel Brace)

Monday, April 23rd was International Book Day, and we celebrated at IES Södertälje by having all students and teachers bring our current best read to school, and at exactly 10 o’clock, doing a “stop, drop, and read!” Many staff and students chose to dress up as their favorite book characters to add to the festive mood.

As we are heading towards the end of our first school year, our high academic standards need to be tempered with plenty of fun in order to keep our students positive and excited about school. We have a couple more House competitions coming up: a fashion design challenge and math competition; and a whole sports day of orienteering this Wednesday. In addition, an IES-wide football tournament is in the works soon.

And at the end of the term, three whole House days of activities for team building and fun will serve as a wonderful memory to last our students the summer until we see them again.

School calendar 2018/2019

Höstterminen 2018

Start 15 augusti

Avslutning 21 december

Höstlov vecka 44
 

Vårterminen 2019

Start 10 januari

Avslutning 12 juni

Sportlov vecka 9

Påsklov vecka 16

Lovdagar: 31 maj och 7 juni

From the Principal

En julhälsning

Vi på IES Södertälje vill rikta ett stort tack till alla er föräldrar för det förtroende ni anförtror oss med era barn, våra elever. Som ni vet startade skolan i augusti enligt planeringen, med tre parallellklasser i årskurserna 4 till 7, 368 elever och 33 personal, lärare och supportpersonal. När jag reflekterar över terminen som har gått, antalet elever och personal, och hur vi har bott in oss i våra fina lokaler, känner jag stolthet.  Den första terminen har gått mycket bra och vi är så stolta över våra elever och personal.    

Tidigt på terminen inledde vi arbetet med att lära känna våra elevers förmågor och behov i olika ämnen, som ni vet genomförde vi tester i bl.a. i matematik, engelska och svenska. Därigenom kunde vi tidigt sätta upp ämnesspecifika mål att arbeta mot i alla ämnen och årskurser. Under terminen hade vi också våra första elevkonferenser och utvecklingssamtal med elever och föräldrar där eleverna skapade sina individuella utvecklingsplaner (IUP). Med utgångspunkt från elevernas akademiska och sociala prestationer på skolan kunde vi tillsammans sätta upp individuella mål.  Genomförandet av nationella prov för årskurs 6 i matematik, svenska och engelska gick också mycket bra. Sammanfattningsvis har vi lärt känna våra elever under terminen som har gått och vi ser fram emot att arbeta vidare med dem under våren.

Sociala aktiviteter är av stor vikt på vår skola och vi har på en övergripande nivå sett att vårt ”house” bidrar till en bra stämning och arbetsmiljö på skolan. Vi ser också att detta bidrar positivt till elevernas uppförande, färre utdelade ”behaviour notes”. Våra elever uppskattar ”housen”, de tycker det är spännande, är engagerade, och det är full fart med olika aktiviteter som designtävlingar, dodgeball, fotboll, pingisturnering och så vidare.  

Vi  kommer att fortsätta utveckla den sociala miljön under nästa termin. Vi kommer att möblera ett mer bekvämt utrymme för eleverna där de kan umgås i en mer lugn ordning, en student lounge. En annan prioritering är att få biblioteket i bruk under våren så att det kan användas under lektionerna i alla ämnen och även användas på rasterna för de elever som vill ha en lugn läsmiljö.

Ni har valt en skola för era barn för att de ska få möjlighet att växa som individer och uppnå sina fulla förmågor i sina studier. Ni har också valt en internationellt sinnad skola, en skola som gör elever medvetna om omvärlden och vilka möjligheter som finns. Vi vill ge förutsättningarna för att våra elever finner sina individuella mål, utvecklar sina förmågor, har självförtroende inför sin framtid, i Södertälje, i Sverige, eller någonstans i världen.      

Tack för det stöd och den regelbundna återkoppling ni föräldrar givit oss under denna första termin. Vår goda relation med er föräldrar är viktig för oss, ni hjälper oss att skapa en framgångsrik skola, tack för att ni är så positiva. Låt mig passa på att göra  reklam för vår föräldraförening, PTA (Parent Teacher Organisation) som nu är uppstartad. Vi välkomnar ert engagemang i PTA, som är ett stort stöd för oss som skola, inte minst med alla de aktiviteter de planerar framöver.

God Jul och Gott Nytt År!

Johan Öhman

Rektor

 

 

From the Principal

Höst på IES Södertälje

Utvecklingssamtalen är nu avklarade och vi har fått fantastiska återkopplingar från våra studenter och ni föräldrar. Den gemensamma uppfattningen är att vi har haft en enastående positiv skolstart på IES Södertälje. Vi är mycket stolta över våra elever, personal och alla andra som som medverkar till att forma vår fantastiska skola i Södertälje.

PTA (Parent Teachers Association, eller skolans föräldraförening) har bildats och kommer att ha en central och viktig roll den direkta dialogen mellan skolan och hemmet. Vi kommer att arbeta tillsammans för att försäkra att skolan framöver växer sig allt starkare och bättre.

Nu när höstmörkret tränger sig på och sikten blir allt sämre vill vi uppmana alla ni lämnar av och/eller hämtar era barn med bil att köra extra försiktigt. Se gärna till att era barn bär reflexer så de syns i höstmörkret.

Just nu förbereder sig våra studenter och lärare i årskurs 6 för den första delen av nationella prov i svenska, engelska och matematik. Snart kommer ni att få mer information från era mentorer och ämneslärare.

Som vanligt, mentorer är er direkta kommunikationskanal till skolan men jag träffar er mer än gärna på vår morgonkaffestund på onsdagar kl 07:30.       

 

Sidor