"Tough Love:" Om en trygg och glad skola

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
"Tough Love:" Om en trygg och glad skola

(Foto: Rektor Johan Öhman med våra nyaste lärare i Hemkunskapssalen: Head of Departmet (Aesthetics) Ms. Emma Eyre, och Head of Department (Engelska) Ms. Annie Hall.)  Att möta alla dessa människor och prata utbildning är rena drömmen för mig, speciellt nu när vi rekryterar så många bra lärare. De är erfarna och har så mycket kunskap om vad god utbildning är. Inom IES har vi ett begrepp ”tough love” där vi sammanfattar vår syn på utbildning och en trygg och säker miljö som vi har på våra skolor. Några skulle kalla det för disciplin med det vi gör är att främja gott uppförande och hantera alla incidenter, små som stora, som händer på vår skola. Den lugna och trygga miljön är grunden för att eleverna ska kunna vara glada och öppna mot varandra, de leker på rasterna utan någon känsla av obehag eller otrygghet. Vi förtjänar våra elevers förtroende och elever finner trygghet i att prata med vuxna på skolan om stort och smått. Den trygga och säkra miljön på skolan är också grund för hur väl eleverna klarar sina studier. Eleverna tycker om och litar på sina lärare som just lärare, mentorer som mentorer, och vi bryr oss om våra elever från våra hjärtat som våra elever. I detta förtroende kan läraren utmana eleverna att uppnå det bästa hen förmår. IES har historiskt utmärkta resultat på nationella prov och det är endast ett resultat utifrån hela vårt arbete med eleverna. Alla våra elever kan och kommer att lyckas med egen ansträngning och rätt förutsättningar. Det är vår största belöning, att se eleverna växa i självmedvetenhet och självförtroende.

Johan Öhman

Rektor