Rektors rapport från Introduktionsdagen

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

“Eleverna kommer inte att ha sina mobiler i skolan… Nej, inte ens årskurs 7-9… Inte på rasterna heller. Vi har alla de digitala verktyg som de behöver för sitt skolarbete, och under rasterna vill vi att de pratar med varandra, vara tillsammans och får lite motion på skolgården.” Plötsligt var det många överraskade ögon som tittade på mig i den stora gruppen föräldrar som samlats och sen direkt leenden och nickande huvuden. Det blev ett antal liknande "ah-ha" -moment under vår presentation och frågeställning.

Det märktes av känslan i rummet och alla riktigt bra ställda frågor att denna grupp föräldrar är laddade inför att IES Södertälje snart ska öppna dörrarna. Jag ser mycket fram emot ett bra samarbete, inte minst med en stark och närvarande PTA (Parent Teacher Association, eller föräldraförening) under vårt första år och i framtiden.

Samtidigt som jag träffade ett par hundra föräldrar vid IES Älvsjö, provade deras barn - våra nya elever - på engelska, svenska och matte-lektioner tillsammans med några av sina framtida klasskamrater. Deras förväntan och spänning var påtaglig vid denna förhands- upplevelse av hur en IES-skola är. Det kändes tydligt att också barnen är redo och ser fram emot att börja på sin nya kola.

Vänligen se vårt senaste blogginlägg här till höger för svar på de vanligaste frågor (FAQs) från föräldrar. Och om några frågor kvarstår - från föräldrar eller elever - tveka inte att skicka oss ett mail på info.sodertalje@engelska.se