Principal blog - Welcome to the new school term 20/21

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn
Principal blog - Welcome to the new school term 20/21

Dear Parents and Students

It is with great anticipation that I welcome you back to school!

I hope you have had a relaxing and healthy summer break but now it is time to focus your mind and prepare to work hard so that we can all have what I expect to be a very successful 2020/2021 academic year.

Here at school, our summer ended two weeks ago and we have been very busy preparing for our students and I am pleased to tell you that we already have the momentum to ensure that this term will start at a rapid pace. Our teachers are ready to provide high quality teaching and learning - all they need is their students in the classroom!

There will be some changes in the new year:

Literacy
Literacy is so fundamental to learning that it’s importance cannot be overstated. Improving literacy in our students will be a thread into the fabric of the entire school this year, the goal of which is to improve attainment in all subjects and to create lifelong readers of our students. This is a long term ambition of mine and my commitment to literacy will develop in future years. 

Home Rooms
As with previous years, Grade 4 and Grade 5 will have their own homerooms. What is new for this year, is that Grade 9 will also have homerooms, equipped with their own laptop computers located very close to our new library.  For grade 9, this is the most important academic year of their life and I am committed to giving them every opportunity for success. 

New Kitchen
Over the summer, our kitchen has been completely renovated. A healthy and nutritious diet is a prerequisite for optimal levels of concentration and success in the classroom. We now boast a very well equipped kitchen and our chef is looking forward to putting it to good use!

Health and Safety
At IES, we promise to provide a safe learning environment. During the last academic year, we had to adapt our environment to minimise the spread of infection and we will continue to make significant efforts in school. Please read our policy regarding Covid-19 on Schoolsoft, which is the platform I will use to update parents on future changes in school. 

Parent Teacher Association(PTA)
My goal is to have one representative for the PTA from every mentor class in school. The school is the heart of the community and I want to work together with the PTA to make IES Södertälje the best school it can be. If you would like to be a representative for your childs’ mentor class, please send me an email at sam.west.sodertalje@engelska.se.   


Sam West, Principal IES Södertälje


----------------------


Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det är med stor förväntan som jag välkomnar er tillbaka till skolan!

Jag hoppas att ni haft en avkopplande och hälsosamt sommarlov, men nu är det dags att fokusera och förbereda sig för att arbeta hårt så att vi alla kan få det, som jag förväntar mig, att bli ett mycket framgångsrikt läsår 2020/2021.

Här i skolan slutade vår sommar för två veckor sedan och vi har varit väldigt upptagna med att förbereda för våra elever och jag är glad att berätta att vi redan säkerställt att denna termin kommer att börja i snabb takt. Våra lärare är redo att ge undervisning och lärande av hög kvalitet - allt de behöver är deras elever i klassrummen!

Det kommer att ske några förändringar under det nya läsåret:

Läs- och skrivkunnighet
Läs- och skrivkunnighet är grundläggande för att lära sig och det är viktigt att det inte underskattas. Att förbättra läs- och skrivkunnigheten hos våra elever kommer att vara en röd tråd i skolan detta år, vars mål är att förbättra färdigheten i alla ämnen och skapa livslånga läsare av våra elever. Detta är en långsiktig ambition för mig och mitt engagemang för läs- och skrivkunnighet kommer att utvecklas under kommande år.

Hemklassrum
Liksom tidigare år kommer årskurs 4 och 5 att ha sina egna hemklassrum. Det som är nytt för detta år är att årskurs 9 också kommer att ha hemklassrum, utrustade med egna bärbara datorer och som ligger väldigt nära vårt nya bibliotek. För årskurs 9 är detta det viktigaste läsåret i deras liv och jag är fast besluten att ge dem alla möjligheter till framgång.

Nytt kök
Under sommaren har vårt kök totalrenoverats. En hälsosam och näringsrik kost är en förutsättning för optimala nivåer av koncentration och framgång i klassrummet. Vi har nu ett mycket välutrustat kök och vår kock ser fram emot att använda det!

Hälsa och säkerhet
På IES lovar vi att erbjuda en säker inlärningsmiljö. Under det senaste läsåret var vi tvungna att anpassa vår miljö för att minimera spridningen av infektioner och vi kommer att fortsätta göra stora ansträngningar i skolan. Läs vår policy angående Covid 19 på Schoolsoft, som är plattformen jag kommer att använda för att uppdatera föräldrar om framtida förändringar i skolan.

Förälder- och lärarförening (PTA)
Mitt mål är att ha en representant för PTA från varje klass. Skolan är hjärtat i samhället och jag vill arbeta tillsammans med PTA för att göra IES Södertälje till den bästa skolan den kan vara. Om du vill vara en representant för ditt barns klass, skicka email till mig på sam.west.sodertalje@engelska.se.


Sam West, rektor IES Södertälje