Nytt språk, nya möjligheter

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Nu har jag två veckor in på jobbet och rekryteringen går bra liksom bygget på skolan som framskrider enligt plan. Jag är full av energi och så motiverad när jag föreställer mig vår skola som öppen med full verksamhet. Det för mina tankar till när vi flyttade till Dhaka / Bangladesh och min son som där började en internationell skola utan att kunna ett enda ord av engelska. Han var den enda svensken i sin årskull och ingen av lärarna eller assistenterna kunde någon svenska alls. 10 veckor senare tar han hem kompisar efter skolan och leker fullt ut på sin engelska. Det är helt otroligt hur barn har förmåga att lära nytt språk så obehindrat och anpassa sig i nya miljöer. Det är inte barnens förmåga att lära sig engelska som är viktigt utan snarare den trygga och säkra miljön i vilken barnet lär sig engelska i. Det är också något som vi erfar på Internationella Engelska Skolan. Barns förmåga till att lära är helt otrolig, särskilt då rätt förutsättningar råder.