Important Dates / Viktiga Datum

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Important Dates / Viktiga Datum

Autumn term 2021 / Hösttermin 2021

School start / Skolstart 17/8
Last day of the term / Skolavslutning 22/12 
Autumn holiday week 44 / Höstlov vecka 44
Other days off / Andra lediga dagar: to be confirmed later / meddelas senare

Spring term 2022 / Vårtermin 2022

School start / Skolstart 10/1
Last day of school / Skolavslutning 10/6
Sports holiday week 9 / Sportlov vecka 9
Easter holiday week 15 / Påsklov vecka 15
Other days off / Andra lediga dagar: to be confirmed later / meddelas senare