En julhälsning

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Vi på IES Södertälje vill rikta ett stort tack till alla er föräldrar för det förtroende ni anförtror oss med era barn, våra elever. Som ni vet startade skolan i augusti enligt planeringen, med tre parallellklasser i årskurserna 4 till 7, 368 elever och 33 personal, lärare och supportpersonal. När jag reflekterar över terminen som har gått, antalet elever och personal, och hur vi har bott in oss i våra fina lokaler, känner jag stolthet.  Den första terminen har gått mycket bra och vi är så stolta över våra elever och personal.    

Tidigt på terminen inledde vi arbetet med att lära känna våra elevers förmågor och behov i olika ämnen, som ni vet genomförde vi tester i bl.a. i matematik, engelska och svenska. Därigenom kunde vi tidigt sätta upp ämnesspecifika mål att arbeta mot i alla ämnen och årskurser. Under terminen hade vi också våra första elevkonferenser och utvecklingssamtal med elever och föräldrar där eleverna skapade sina individuella utvecklingsplaner (IUP). Med utgångspunkt från elevernas akademiska och sociala prestationer på skolan kunde vi tillsammans sätta upp individuella mål.  Genomförandet av nationella prov för årskurs 6 i matematik, svenska och engelska gick också mycket bra. Sammanfattningsvis har vi lärt känna våra elever under terminen som har gått och vi ser fram emot att arbeta vidare med dem under våren.

Sociala aktiviteter är av stor vikt på vår skola och vi har på en övergripande nivå sett att vårt ”house” bidrar till en bra stämning och arbetsmiljö på skolan. Vi ser också att detta bidrar positivt till elevernas uppförande, färre utdelade ”behaviour notes”. Våra elever uppskattar ”housen”, de tycker det är spännande, är engagerade, och det är full fart med olika aktiviteter som designtävlingar, dodgeball, fotboll, pingisturnering och så vidare.  

Vi  kommer att fortsätta utveckla den sociala miljön under nästa termin. Vi kommer att möblera ett mer bekvämt utrymme för eleverna där de kan umgås i en mer lugn ordning, en student lounge. En annan prioritering är att få biblioteket i bruk under våren så att det kan användas under lektionerna i alla ämnen och även användas på rasterna för de elever som vill ha en lugn läsmiljö.

Ni har valt en skola för era barn för att de ska få möjlighet att växa som individer och uppnå sina fulla förmågor i sina studier. Ni har också valt en internationellt sinnad skola, en skola som gör elever medvetna om omvärlden och vilka möjligheter som finns. Vi vill ge förutsättningarna för att våra elever finner sina individuella mål, utvecklar sina förmågor, har självförtroende inför sin framtid, i Södertälje, i Sverige, eller någonstans i världen.      

Tack för det stöd och den regelbundna återkoppling ni föräldrar givit oss under denna första termin. Vår goda relation med er föräldrar är viktig för oss, ni hjälper oss att skapa en framgångsrik skola, tack för att ni är så positiva. Låt mig passa på att göra  reklam för vår föräldraförening, PTA (Parent Teacher Organisation) som nu är uppstartad. Vi välkomnar ert engagemang i PTA, som är ett stort stöd för oss som skola, inte minst med alla de aktiviteter de planerar framöver.

God Jul och Gott Nytt År!

Johan Öhman

Rektor