Back To School!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Back To School!

Welcome Back!

I hope all of you had a wonderful relaxing and healthy summer and you are ready for a new and exciting year at IES Södertälje!

Our school is growing! This year we will begin a whole new teaching phase and welcome two classes in Year 3, the first step towards fulfilling a personal ambition of mine to have a full F-9 school.

At IES Södertälje, we have very high academic ambitions and this year we will see the expansion of our drive for literacy across the whole school. Full creative fluency in Swedish and English will improve knowledge acquisition in all subjects, and give our students more opportunities when they graduate in Year 9.

This year, the leadership group at IES Södertälje is expanding. Ms. Kean will continue in her role as Assistant Principal in Year 6-9. Mr. Saville will assume the position of Assistant Principal for Year 3-5 and Ms Partsinevelou will be our new Academic Manager. 

This year, we also welcome two new buildings to our school! Year 3 will have their very own newly renovated building fully equipped to deliver high quality education and it is with great anticipation, we will have our gym hall ready in December. 

I have never felt more positive and ambitious at the start of the school year and now we just need the most important ingredient in our recipe - the return of the students!

Sam West
Principal

 

------------------------------

 

Välkomna tillbaka!

Jag hoppas att ni alla haft en underbar avkopplande och hälsosam sommar och att ni är redo för ett nytt och spännande år på IES Södertälje!

Vår skola växer! I år kommer vi att börja en helt ny undervisningsfas och välkomnar två klasser i årskurs 3, det första steget mot att uppfylla en personlig ambition för mig, att ha en fullständig F-9-skola.

På IES Södertälje har vi mycket höga akademiska ambitioner och i år kommer utvecklingen av vårt språkutvecklande arbetssätt att expandera över hela skolan. Fullt kreativt flytande svenska och engelska kommer att förbättra kunskapsinlärningen i alla ämnen och ge våra elever fler möjligheter när de tar examen i årskurs 9.

I år expanderar ledningsgruppen på IES Södertälje. Ms Kean kommer att fortsätta i sin roll som biträdande rektor för årskurs 6-9. Mr Saville tillträder tjänsten som biträdande rektor för åk 3-5 och Ms Partsinevelou blir vår nya akademiska chef.

I år välkomnar vi också två nya byggnader till vår skola! Åk 3 kommer att ha ett alldeles egen nyrenoverad byggnad fullt utrustad för att leverera högkvalitativ utbildning och det är med stor förväntan, vi kommer att ha vår gymnastiksal klar i december.

Jag har aldrig känt mig mer positiv och ambitiös i början av läsåret och nu behöver vi bara den viktigaste ingrediensen i vårt recept - elevernas återkomst!

Sam West
Rektor