We Are Opening Year F-2 Autumn 2022!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
We Are Opening Year F-2 Autumn 2022!

Exciting news!

Autumn 2022 we will open Year F-2. We will have two parallel classes/Year with 28 students in each class. 

Admission of students to Autumn Term 2022, takes place later this year. We will start with our existing queue and we will contact the people who can potentially start Autumn Term 2022. Admission takes place in the order of registration to the school, with the exception of those students who already have siblings in our school who get sibling priority.

We have also sent an email to everyone in our queue and given them an option to change their application to F-3. 

Year F-2 will be in our newly renovated existing buildings.

You who are not in our queue yet can register on our website: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

If you have any questions, please contact Administration at info.sodertalje@engelska.se or 070 970 69 02 (phone hours regarding intake between 13-15).
 

--------------------

 

Spännande nyheter!

Hösten 2022 ska öppna upp F-2. Vi kommer ha två parallelklasser/Åk med 28 elever i varje klass.

Intag av elever till ht-22 sker senare i år. Vi kommer gå efter vår befintliga kö och vi kommer kontakta de personer som potentiellt kan börja ht-22. Antagningen sker i ordning av anmälan till skolan med undantag för de elever som redan har syskon i vår skola som får syskonförtur. 

Vi har även skickat mail till alla i vår kö och gett dem valmöjligheten att ändra sin ansökan till F-3. 

Årskurs F-2 kommer hålla till i nyrenoverade befintliga lokaler.

Ni som ännu inte står i vår kö kan göra en anmälan via hemsidan: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

Om ni har ytterligare frågor kring detta, kontakta gärna administrationen på info.sodertalje@engelska.se eller 070 970 69 02 (telefontid gällande intag kl.13-15).