Important Information For Students Returning To School

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Important Information For Students Returning To School

Welcome back to school for the academic year 2019/2020!

Välkomna tillbaka till skolan för läsåret 2019/2020!

Information about the first days / Information om de första dagarna:

SCHOOL START Monday August 19th / SKOLSTART måndag 19 augusti
All classes / alla klasser: 08.20-10.20
Lunch is not provided / Ingen lunch serveras.
No Junior Club (it starts Tuesday 20th of August) / Ingen Junior Club (startar tisdag 20 augusti)

Tuesday 20th August / Tisdag 20 augusti
Year 4-6: 08.20-11.30.
Year 7-9: 10.00-13.00.
Lunch is provided / Lunch serveras.
For the students in year 4 and 5, the Junior Club starts after school today.
För de elever i årskurs 4 och 5 som är anmälda startar Junior Club idag efter skolan.

Wednesday 21st August / Onsdag 21 augusti
School as usual (see schedule) / Skola som vanligt (se schema)

From Wednesday breakfast is served from 07.45 to 08.15 for the students who wish to eat in school / Från och med onsdag serveras det frukost mellan kl. 07.45 och 08.15 för de elever som vill äta i skolan.