We Are Opening Year 3 Autumn 2021!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
We Are Opening Year 3 Autumn 2021!

Exciting news!

We will now open up two classes for year 3 starting in August 2021 with a total of 56 students.

Admission of students to year 3, autumn-21, takes place later this spring. We will start with our existing queue (those in queue for year 4, ht-22) and we will contact the people who will be offered a place. Admission takes place in the order of registration to the school,  with the exception of those students who already have siblings in our school who get sibling priority.

You who are not in our queue yet can register on our website: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

Year 3 will be in our newly renovated existing buildings.

Preliminarily we will open for year F-2 in autumn 2022. You will get more information about this later.

If you have any questions, please contact Administration at info.sodertalje@engelska.se or 070 970 69 02.


--------------------
 

Spännande nyheter!

Vi ska nu öppna upp två klasser för årskurs 3 med start i augusti 2021 med totalt 56 elever. 

Intag av elever till åk 3, ht-21, sker senare i vår. Vi kommer gå efter vår befintliga kö (de som nu står i kö för åk 4, ht-22)  och vi kommer kontakta de personer som blir erbjudna en plats. Antagningen sker i ordningen av anmälan till skolan med undantag för de elever som redan har syskon i vår skola som får syskonförtur. 

Ni som ännu inte står i vår kö kan göra en anmälan via hemsidan: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

Årskurs 3 kommer hålla till i nyrenoverade befintliga lokaler.

Preliminärt kommer vi ht-22 även öppna åk F-2. Ni får mer information om detta senare.

Om ni har ytterligare frågor kring detta, kontakta gärna administrationen på info.sodertalje@engelska.se eller 070 970 69 02.