School Blog

Important Dates / Viktiga Datum

Important Dates / Viktiga Datum

Autumn term 2021 / Hösttermin 2021

School start / Skolstart 17/8
Last day of the term / Skolavslutning 22/12 
Autumn holiday week 44 / Höstlov vecka 44
Other days off / Andra lediga dagar: 8/9 studiedag, 30/9 utvecklingssamtal efter lunch/inga lektioner efter lunch, 1/10 utvecklingssamtal heldag/inga lektioner, 15/10 studiedag.

Spring term 2022 / Vårtermin 2022

School start / Skolstart 10/1
Last day of school / Skolavslutning 10/6
Sports holiday week 9 / Sportlov vecka 9
Easter holiday week 15 / Påsklov vecka 15 (11-18/4)
Other days off / Andra lediga dagar: 1/2 studiedag, 24/2 utvecklingssamtal efter lunch/inga lektioner efter lunch, 25/2 utvecklingssamtal heldag/inga lektioner, 25/5 Kristi Himmelfärdsdag, 26/5 klämdag, 6/6 Nationaldag.

 

We Are Opening Year F-2 Autumn 2022!

We Are Opening Year F-2 Autumn 2022!

Exciting news!

Autumn 2022 we will open Year F-2. We will have two parallel classes/Year with 28 students in each class. 

Admission of students to Autumn Term 2022, takes place later this year. We will start with our existing queue and we will contact the people who can potentially start Autumn Term 2022. Admission takes place in the order of registration to the school, with the exception of those students who already have siblings in our school who get sibling priority.

We have also sent an email to everyone in our queue and given them an option to change their application to F-3. 

Year F-2 will be in our newly renovated existing buildings.

You who are not in our queue yet can register on our website: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

If you have any questions, please contact Administration at info.sodertalje@engelska.se or 070 970 69 02 (phone hours regarding intake between 13-15).
 

--------------------

 

Spännande nyheter!

Hösten 2022 ska öppna upp F-2. Vi kommer ha två parallelklasser/Åk med 28 elever i varje klass.

Intag av elever till ht-22 sker senare i år. Vi kommer gå efter vår befintliga kö och vi kommer kontakta de personer som potentiellt kan börja ht-22. Antagningen sker i ordning av anmälan till skolan med undantag för de elever som redan har syskon i vår skola som får syskonförtur. 

Vi har även skickat mail till alla i vår kö och gett dem valmöjligheten att ändra sin ansökan till F-3. 

Årskurs F-2 kommer hålla till i nyrenoverade befintliga lokaler.

Ni som ännu inte står i vår kö kan göra en anmälan via hemsidan: https://sodertalje.engelska.se/join-queue/why-choose-ies

Om ni har ytterligare frågor kring detta, kontakta gärna administrationen på info.sodertalje@engelska.se eller 070 970 69 02 (telefontid gällande intag kl.13-15).

 

Friday Feeling!

Friday Feeling!

Our newly produced music video!

Thank you to everyone involved! Amazing job!

Lyrics: Mr Paulsson and Mr Brace
Film: Lukas Noel and Mr Brace
Music and Edit: Mr Brace
Drums: Mr Douville

You must consent to third-party cookies to view this content.

 

IES Södertälje Student Council

IES Södertälje Student Council

With great pride we introduce our newly formed Student Council which consists of representatives from each class from grade 4 to 9. Representatives will work for the students' right to influence and, along with all students in the school, to work for things that we want to make happen, improve or change and will enforce the link between students, teachers and the school management.

Stay tuned for more updates on https://sodertalje.engelska.se/node/14939 and on our official account on Instagram! 
iesso_sodertalje

 

Back To School!

Back To School!

Welcome Back!

I hope all of you had a wonderful relaxing and healthy summer and you are ready for a new and exciting year at IES Södertälje!

Our school is growing! This year we will begin a whole new teaching phase and welcome two classes in Year 3, the first step towards fulfilling a personal ambition of mine to have a full F-9 school.

At IES Södertälje, we have very high academic ambitions and this year we will see the expansion of our drive for literacy across the whole school. Full creative fluency in Swedish and English will improve knowledge acquisition in all subjects, and give our students more opportunities when they graduate in Year 9.

This year, the leadership group at IES Södertälje is expanding. Ms. Kean will continue in her role as Assistant Principal in Year 6-9. Mr. Saville will assume the position of Assistant Principal for Year 3-5 and Ms Partsinevelou will be our new Academic Manager. 

This year, we also welcome two new buildings to our school! Year 3 will have their very own newly renovated building fully equipped to deliver high quality education and it is with great anticipation, we will have our gym hall ready in December. 

I have never felt more positive and ambitious at the start of the school year and now we just need the most important ingredient in our recipe - the return of the students!

Sam West
Principal

 

------------------------------

 

Välkomna tillbaka!

Jag hoppas att ni alla haft en underbar avkopplande och hälsosam sommar och att ni är redo för ett nytt och spännande år på IES Södertälje!

Vår skola växer! I år kommer vi att börja en helt ny undervisningsfas och välkomnar två klasser i årskurs 3, det första steget mot att uppfylla en personlig ambition för mig, att ha en fullständig F-9-skola.

På IES Södertälje har vi mycket höga akademiska ambitioner och i år kommer utvecklingen av vårt språkutvecklande arbetssätt att expandera över hela skolan. Fullt kreativt flytande svenska och engelska kommer att förbättra kunskapsinlärningen i alla ämnen och ge våra elever fler möjligheter när de tar examen i årskurs 9.

I år expanderar ledningsgruppen på IES Södertälje. Ms Kean kommer att fortsätta i sin roll som biträdande rektor för årskurs 6-9. Mr Saville tillträder tjänsten som biträdande rektor för åk 3-5 och Ms Partsinevelou blir vår nya akademiska chef.

I år välkomnar vi också två nya byggnader till vår skola! Åk 3 kommer att ha ett alldeles egen nyrenoverad byggnad fullt utrustad för att leverera högkvalitativ utbildning och det är med stor förväntan, vi kommer att ha vår gymnastiksal klar i december.

Jag har aldrig känt mig mer positiv och ambitiös i början av läsåret och nu behöver vi bara den viktigaste ingrediensen i vårt recept - elevernas återkomst!

Sam West
Rektor

Pages